กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > แผนอนุรักษ์พลังงาน > ด้านประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
   
   
         
   

    

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 992,434,870 บาท
  1. กลุ่มงานดำเนินงาน -
  2. กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม 500,000,000 บาท
  3. กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม 119,608,680 บาท
  4. กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 239,922,000 บาท
  5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 132,904,190 บาท

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)
  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 5,757,810,829 บาท
  1. กลุ่มงานดำเนินงาน 11,206,768 บาท
  2. กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม 42,111,090 บาท
  3. กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม 5,480,773,395 บาท
  4. กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 144,130,660 บาท
  5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 79,588,916 บาท

 

 

   
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.