กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > แผนอนุรักษ์พลังงาน > ด้านพลังงานทดแทน
 
 
 
 
 
   
   
         
   

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
  แผนพลังงานทดแทน 2,165,284,752 บาท
  1. กลุ่มงานดำเนินงาน -
  2. กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม 300,000,000 บาท
  3. กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม 1,690,652,622 บาท
  4. กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 135,988,000 บาท
  5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 38,644,130 บาท

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)
  แผนพลังงานทดแทน 856,866,034 บาท
  1. กลุ่มงานดำเนินงาน 30,782,710 บาท
  2. กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม 136,067,520 บาท
  3. กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม 603,666,254 บาท
  4. กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 43,855,000 บาท
  5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 42,494,550 บาท

 

 

   
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.