กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > แผนอนุรักษ์พลังงาน > ด้านบริหารทางกลยุทธ์
 
 
 
 
 
   
   
         
   

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
  แผนบริหารกลยุทธ์ 244,978,700 บาท
  1. กลุ่มงานศึกษา -
  2. กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการกำหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน 64,800,000 บาท
  3. กลุ่มงานการบริหารจัดการ 180,178,700 บาท

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)
  แผนบริหารกลยุทธ์   
  1. กลุ่มงานศึกษา   -  
  2. กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการกำหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน  

-  

  3. กลุ่มงานการบริหารจัดการ                                                                                                                      -
 

 

   
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.