กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม/การอบรม
ค้นหาข่าว
      ใส่คำที่ต้องการค้นหา :      เดือน :     ปี :       
         ขึ้นต้นด้วย     บางคำ     ทั้งประโยค
 
 
ต้อนรับ Mr. Kimihiro Kuromizu Mr. Toru Hashimoto และ Mr. Yuta Honobe ผู้แทนจากเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้แนวทางและประสบการณ์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเมืองโยโกฮาม่า
ต้อนรับ Mr. Kimihiro Kuromizu Mr. Toru Hashimoto และ Mr. Yuta Honobe ผู้แทนจากเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้แนวทางและประสบการณ์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเมืองโยโกฮาม่า
14/09/2017
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
15/06/2017
 
สัมมนา 2nd EPPO ASEAN Energy Forum : Myanmar โดยมี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
สัมมนา 2nd EPPO ASEAN Energy Forum : Myanmar โดยมี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
09/06/2017
 
Moving Towards ASEAN Smart Cities 2017
Moving Towards ASEANs Smart Cities 2017
08/06/2017
 
งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017
งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017
18/05/2017
 
สปอตโฆษณากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สปอตโฆษณากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
26/03/2017
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานทดแทน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแล และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
26/03/2017
 
การขับเคลื่อนพลังงานไทยในหลายด้าน
ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการสนับสนุนทางการเงินให้กับงานศึกษาวิจัย การสาธิตและการผลักดันโครงการนำร่อง เพื่อก่อเกิดสิ่งใหม่ๆ ด้านพลังงานของประเทศ
26/03/2017
 
สัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา โครงการศึกษานโยบายซื้อขายไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
วันที่ 6 มีนาคม 2560 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา โครงการศึกษานโยบายซื้อขายไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
08/03/2017
 
นิทรรศการแสดงผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0
นิทรรศการแสดงผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0
08/03/2017

 
23 กันยายน 2017   
 
    
   
  1 2  
  3 4 5 6 7 8 9  
  10 11 12 13 14 15 16  
  17 18 19 20 21 22 23  
  24 25 26 27 28 29 30  
     

 
     
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.