กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม/การอบรม
 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 

 

 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 

  15/06/2017

 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมประชุม ณ ทำเนียบรัฐบาล

 การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฯ พร้อมทั้งรับทราบความคืบหน้าของโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้แก่ เรื่อง Energy Storage

 

#25ปีสนพ

#สร้างสรรค์ก้าวที่มั่นคงเพื่อพลังงานไทยยั่งยืน

#กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

#สร้างสรรค์โปร่งใสยั่งยืน

 
 
   
 
   
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.