กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 ด้านพลังงานทดแทน ในงาน Asia Power Week 2017 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญชมนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและจุดประกายแนวคิด SPP Hybrid Firm 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบ 8,445 ล้านบาท ผลักดันโครงการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน 
 
 
โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่ได้ให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 

 

 
 
เผยผลสำเร็จโครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงไก่ ทดแทนไฟฟ้ากว่า 200 ล้านบาทต่อปี
 

  18/08/2017

 
  เผยผลสำเร็จโครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงไก่ ทดแทนไฟฟ้ากว่า 200 ล้านบาทต่อปี

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

เผยผลสำเร็จโครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงไก่ ทดแทนไฟฟ้ากว่า 200 ล้านบาทต่อปี
 
       นางเอมอร ชีพสุมล รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ ระยะที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมี ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ผู้แทนจากรพีพัฒน์ฟาร์ม นายพรชัย ชั้นสกุล ผู้แทนจากพรชัยฟาร์ม ร่วมเสวนาพิเศษ พร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ร่วมโครงการฯ ในฐานะผู้ประกอบการปศุสัตว์ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพมหานคร
 
ทั้งนี้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงไก่ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 34 แห่ง ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในระยะที่ 2 (2557-2560) สามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาทต่อปี และยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 173,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.