กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 ด้านพลังงานทดแทน ในงาน Asia Power Week 2017 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญชมนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและจุดประกายแนวคิด SPP Hybrid Firm 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบ 8,445 ล้านบาท ผลักดันโครงการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน 
 
 
โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่ได้ให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
ติดตามรายงานพิเศษความสำเร็จของชาวบ้านหัวนา หนองบัวลำภู สร้างอาชีพจากพลังงานสะอาด “ห้องข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7” รายงานโดยมะลิ แซ่ฉิ่น  
 
 

 

 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน
 

  23/08/2017

 
  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน

        กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  สร้างสรรค์ โปร่งใส ยั่งยืน ในปี 2560 กองทุนฯ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน อีกหนึ่งโครงการที่กองทุนฯ สนับสนุน ได้แก่โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเทคโนโลยี การสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม ที่เคยประสบปัญหาภัยแล้ง ให้มีอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำ ไม่ให้พืชที่เพาะปลูกเสียหายจากการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง และช่วยลดต้นทุนจากการทดแทนการใช้น้ำมัน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้  โดยมีเป้าหมาย ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 900 เครื่อง การช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 18,000 ครัวเรือน ทั่วประเทศ ทำให้สูบน้ำในพื้นที่ภัยแล้งได้ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม ที่ได้รับประโยชน์ถึง 36,000 ไร่ เพิ่มกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มขึ้น จำนวน 2,250 กิโลวัตต์ และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพิ่มขึ้นถึง 2,925,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี นำไปทดแทนระบบเดิม ที่จะใช้น้ำมันและไฟฟ้าในระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ และประชาชนหรือเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

"เราจะไม่หยุดพัฒนา และส่งเสริมแหล่งพลังงานใหม่  เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของทุกคน”

#25ปีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
#สร้างสรรค์โปร่งใสยั่งยืน
#enconfundthailand
 #สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
 
 
   
 
   
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.