กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาระบบ Smart Boiler ลดใช้พลังงานภาคอุตสาหกรรม 
 
 
ถ่านชีวภาพ พลิกเศษวัสดุการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง 
 
 
กระทรวงพลังงาน จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) 
 
 
สนพ. โรดโชว์โครงการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ภูเก็ต 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 

 

 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบ 278 ล้านบาท
 

  27/08/2012

 
  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบ 278 ล้านบาท

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบ 278 ล้านบาทสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนงบประมาณปี 2555 จำนวน 278 ล้านบาท สำหรับโครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวม 22 โครงการ

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ.ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนโครงการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในการคิดค้น พัฒนา หรือริเริ่มการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งปีนี้มีโครงการที่ สนพ. ให้การสนับสนุน 22 โครงการ รวมวงเงินกว่า 278 ล้านบาท

การสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สนพ. ได้พิจารณาจากข้อเสนอโครงการที่หน่วยงานและสถาบันการศึกษา ยื่นขอรับการสนับสนุนตามหัวข้อที่ประกาศ ได้แก่ งานวิจัยเชิงนโยบาย งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ และงานวิจัยเทคโนโลยี และผ่านเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 144 ล้านบาท อาทิ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงานสำหรับผู้ใช้รายย่อยและธุรกิจ/อุตสาหกรรมขนาดเล็ก : Standard Offer Program (SOP) โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของไทย โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เป็นต้น

ส่วนด้านพลังงานทดแทน มีงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 134 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงแก๊สจากชีวมวล (BioSNG) สำหรับอุตสาหกรรมเผาอุณหภูมิสูง (เซรามิก) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานเพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

“สนพ. คาดว่าทั้ง 22 โครงการ ที่ได้รับสนับสนุนนี้ จะสามารถนำไปขยายผล ในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ ตลอดจนนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคตที่เหมาะสมกับประเทศไทย อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อนโยบายด้านพลังงานอีกด้วย” ผอ.สนพ.กล่าว

ที่มาของข่าว : http://www.thailand4.com/gen/2012-08-22/0280537d26796ac7c1d1b2a077c50ffc/

 
 
   
 
   
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.