กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
 

หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 ด้านพลังงานทดแทน ในงาน Asia Power Week 2017 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญชมนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและจุดประกายแนวคิด SPP Hybrid Firm 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบ 8,445 ล้านบาท ผลักดันโครงการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน 
 
 
โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่ได้ให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 

 

 
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบ 278 ล้านบาท
 

  27/08/2012

 
  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบ 278 ล้านบาท

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบ 278 ล้านบาทสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนงบประมาณปี 2555 จำนวน 278 ล้านบาท สำหรับโครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวม 22 โครงการ

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ.ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนโครงการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในการคิดค้น พัฒนา หรือริเริ่มการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งปีนี้มีโครงการที่ สนพ. ให้การสนับสนุน 22 โครงการ รวมวงเงินกว่า 278 ล้านบาท

การสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สนพ. ได้พิจารณาจากข้อเสนอโครงการที่หน่วยงานและสถาบันการศึกษา ยื่นขอรับการสนับสนุนตามหัวข้อที่ประกาศ ได้แก่ งานวิจัยเชิงนโยบาย งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ และงานวิจัยเทคโนโลยี และผ่านเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 144 ล้านบาท อาทิ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงานสำหรับผู้ใช้รายย่อยและธุรกิจ/อุตสาหกรรมขนาดเล็ก : Standard Offer Program (SOP) โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของไทย โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เป็นต้น

ส่วนด้านพลังงานทดแทน มีงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 134 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงแก๊สจากชีวมวล (BioSNG) สำหรับอุตสาหกรรมเผาอุณหภูมิสูง (เซรามิก) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานเพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

“สนพ. คาดว่าทั้ง 22 โครงการ ที่ได้รับสนับสนุนนี้ จะสามารถนำไปขยายผล ในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ ตลอดจนนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคตที่เหมาะสมกับประเทศไทย อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อนโยบายด้านพลังงานอีกด้วย” ผอ.สนพ.กล่าว

ที่มาของข่าว : http://www.thailand4.com/gen/2012-08-22/0280537d26796ac7c1d1b2a077c50ffc/

 
 
   
 
   
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.